Inschrijvingsperiode 2018 begonnen!

Vanaf nu kan je inschrijven voor de oogstaandelen van 2018.

Verzeker jezelf het hele seizoen van kraakverse groenten van ons nieuwe veld in Booischot.

Je kan jouw deel van de ‘oogst van de week’ afhalen op woensdag en zaterdag op onze boerderij waar we vanaf april ook een klein winkeltje met aanvullende producten zullen voorzien of op Heist-markt op zondagvoormiddag.
Bij voldoende vraag organiseren we ook een afhaalpunt in Heist-op-den-berg op woensdag en zaterdag.

Lees hier meer over oogstaandelen.

Deze foto’s geven de diversiteit weer van een aantal oogstaandelen tussen april en augustus 2017, ze zijn niet indicatief voor de hoeveelheden

Prijzen 2018

500€/seizoen (klein aandeel (1 à 2 personen*))
800€/seizoen (medium aandeel (2 à 3 personen))
1200€/seizoen (groot aandeel (4 à 5 personen))

*hangt af van hoeveel groenten er gegeten worden en of men iedere dag zelf kookt.

-> stuur ons een mailtje op info@onslogischvoedsel.be waarin je aangeeft welke formule je wil volgen en waar je wil afhalen en schrijf het bedrag over op onze rekening*. Vanaf dan ben je deelnemer en krijg je de updates van op het veld en natuurlijk wekelijks je deel van de oogst.
rekeningnummer : BE88 3631 4573 2941
naam : Ole Deschout
mededeling : CSA2018+je naam

*hoewel het voorbetaalde bedrag in het begin van het seizoen erg belangrijk voor ons is voor het aankopen van zaai- en plantgoed en als loon in die eerste maanden waarin hard gewerkt maar nog niets geoogst of verkocht wordt, willen we niet dat dit een drempel vormt om deelnemer te worden voor mensen die het niet zo breed hebben. We staan open voor gespreide betaling, vraag ernaar.

 

Bronzen/koperen werktuigen

Waarom werken wij met bronzen handgereedschappen? Een beetje achtergrondinformatie :

bedden-klaar-leggen

Al het manuele werk op het veld doen wij met bronzen handwerktuigen. En dat is bijna al het bodembewerkingswerk want we huren enkel een loonwerker met een tractor in in het begin van het seizoen om het veld klaar te leggen en daarna gebeurt alles met de hand.

Niet omdat we persé tegen mechanisatie zijn, al proberen we zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te linken aan onze productie, maar net omwille van die bronzen werktuigen die nog niet bestaan voor machines.

Het past allemaal in onze zoektocht naar een waarlijk duurzame voedselproductie een voedselproductie die kan blijven duren, voor 10 jaar, 100 jaar, 1000 jaar.
Dat wil zeggen dat de bodem vruchtbaar blijft zonder dat er massaal externe input moet zijn van (niet hernieuwbare) grondstoffen, dat er voedsel geproduceerd wordt dat effectief de bevolking kan voeden en dat het (hand)werk dat er tegenover staat haalbaar is.

Een belangrijke inspriatiebron hiervoor is natuurwetenschapper Viktor Schauberger. Deze man werd onder andere eind jaren 20 van de vorige eeuw ingeschakeld door koning Boris van Bulgarije om de snel achteruitgaande vruchtbaarheid van de landbouwgebieden in het noorden van zijn land te onderzoeken. Schauberger bekeek de zaak en ging het veel welvarendere noorden vergelijken met het armere zuiden waar deze achteruitgang in vruchtbaarheid niet plaats vond. Hij observeerde dat men in het zuiden nog grotendeels met paarden en houten ploegen ploegde terwijl men in het noorden al enige tijd voornamelijk met ijzeren ploegen en de eerste gemotoriseerde landbouwvoertuigen werkte. Verder onderzoek wees uit dat het probleem lag bij het ijzer. Ijzer is een magnetisch geladen metaal. Als een werktuig, bvb een ploeg, door de grond wordt getrokken creëert dit wrijving en wrijving met een magnetisch geladen materiaal resulteert in een elektrische lading die opgewekt wordt. In de bodem heeft deze lading een groot effect op de moleculaire samenstelling van he elementen in de bodem en het bodemleven. En in het geval van ijzer een heel negatief effect. Wetenschappelijke proeven in de jaren 40 toonden bijvoorbeeld aan dat watermoleculen in de bodem door het effect van ijzeren werktuigen uiteen vallen in waterstof en zuurstof. Dit veroorzaakt natuurlijk uitdroging maar ook verzuring door de vrije waterstof. En zo hebben ijzeren werktuigen een destabiliserende werking op alle elementen in de bodem.
Schauberger ontdekte ook dat dit effect niet optreedt bij werktuigen van niet-magnetisch geladen metalen zoals koper. Nu, koper is niet sterk genoeg dus kwam hij uit bij brons een legering van koper met tin, een ander niet-magnetisch metaal.

Waarom ploegen we dan niet allemaal met bronzen ploegen?

In dezelfde periode dat Schauberger zijn ontdekkingen deed werd ook de kunstmest uitgevonden en blijkbaar zat er achter die sector meer promotiebudget om de wereld ervan te overtuigen dat dit de oplossing was voor de kwijnende bodemvruchtbaarheid en bijkomende hongersnoden in die periode. Het onderzoek naar bronzen landbouwerktuigen werd vergeten.

Naast de duidelijke chemische effecten van ijzer en koper op de bodem zijn er nog een heleboel subtielere effecten op het bodemleven de energetische lading van de aarde die we nog maar beginnen te begrijpen.

Ole werkt reeds meer dan 10 jaar met deze bronzen werktuigen en los van de zeer mooie theoriën er rond ervaart hij reeds lang een aantal belangrijke voordelen zoals minder weerstand en dus lichter werken, zelden last van slakken, het niet roesten maar net mooier worden van de werktuigen door ermee te werken en nog een aantal voelbare maar moeilijk te beschrijven kenmerken in de tuin die je best zelf kan ervaren.

Wie graag eens met deze werktuigen komt werken is altijd welkom en je kan ze ook bestellen bij http://www.puur-landelijk.be of bij ons laten leveren.

In de toekomst hopen we ook werktuigen voor mechanisatie om te bouwen van ijzer naar koper. Wie vertrouwd is met landbouwmachines of bronsbewerking en zin zou hebben om hieraan mee te werken mag ons altijd contacteren.

Ons logisch krediet 3

Naast onze innoverende manier van werken op het veld en in het afzetten van onze producten zijn we ook bewust bezig met de financiering van onze activiteiten : we willen zo weinig mogelijk werken met kredieten, en als we ze nodig hebben vermijden we liefst de grote banken.

Twee jaar geleden zetten we een campagne op voor het verkrijgen van een particuliere lening voor het aankopen van tunnelserres en nog een paar andere kleine investeringen. Een 8 tal mensen leende ons samen 15000 euro via het systeem van de Winwinlening. Een formule van de Vlaamse Overheid die het gemakkelijk, officieel en veilig maakt voor sympathisanten om geld te lenen aan opstartende ondernemers. De ondernemer kan investeringen financieren aan een zeer interressante rente en de sympathisant krijgt veel meer intrest op zijn geld dan op eender welke spaarrekening plus een belastingssvoordeel én hij weet wat er met zijn geld gebeurd. Win win!

Vorig jaar deden we, na de succesvolle eerste terugbetalingsronde nog een campagne voor 15000€ om verder te investeren in vnl extra tunnelserres en bevloeingsmateriaal, deze keer kwamen we er met 3 investeerders!

Nu we onze eigen boerderij hebben dringt de aankoop van een kleine tractor voor het verlichten van de arbeid op het veld en voor het onderhoud van het terrein zich op alsook watervoorziening (waterput en reservoir+ nog wat extra bevloeiingsmateriaal), nog wat extra onderdelen voor de tunnelserres en het begin van een aanplant fruitbomen.
We zijn de begroting voor deze investeringen nog aan het opstellen maar verwachten dat dit, los van de tractor op 10 à 15000€ zal komen. De tractor hangt nog af van nieuw of tweedehands, de prijzen lopen erg uiteen.

Maar toch alvast een oproep aan alle geïnterresseerden in een positieve en duurzame belegging van hun spaargeld om zich te melden.

Alle informatie over de Winwinlening vind je hier : http://www.pmvz.eu/winwinlening

De rentevoet voor 2017 is 2%, deze rentevoet wordt jaarlijks herzien.

Een winwinlening loopt altijd over 8 jaar en wij kiezen liefst voor een jaarlijkse terugbetaling of volledige terugbetaling op het einde van die 8 jaar.

Als u geïnterresseerd bent om ons een deel van dit bedrag (of het volledige bedrag) te lenen, contacteer ons dan gerust (contactgegevens hier), dan kunnen we, indien gewenst, meer uitleg geven en de gegevens uitwisselen die we nodig hebben om de leningsakte op te maken. Deze akte wordt eenvoudig via de bovenstaande website van de overheid opgemaakt, door beide partijen ondertekend en dan wordt één exemplaar doorgestuurd naar Brussel ter registratie. De kredietgever krijgt hierna de nodige documenten voor zijn belastingsaangifte.

Wij verzorgen de volledige procedure van de (jaarlijkse) terugbetaling.

IMG_1902
Ons nieuwe veld, een beetje te groot om helemaal met de hand te bewerken

Blog at WordPress.com.

Up ↑