Bronzen/koperen werktuigen

Waarom werken wij met bronzen handgereedschappen? Een beetje achtergrondinformatie :

bedden-klaar-leggen

Al het manuele werk op het veld doen wij met bronzen handwerktuigen. En dat is bijna al het bodembewerkingswerk want we huren enkel een loonwerker met een tractor in in het begin van het seizoen om het veld klaar te leggen en daarna gebeurt alles met de hand.

Niet omdat we persé tegen mechanisatie zijn, al proberen we zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te linken aan onze productie, maar net omwille van die bronzen werktuigen die nog niet bestaan voor machines.

Het past allemaal in onze zoektocht naar een waarlijk duurzame voedselproductie een voedselproductie die kan blijven duren, voor 10 jaar, 100 jaar, 1000 jaar.
Dat wil zeggen dat de bodem vruchtbaar blijft zonder dat er massaal externe input moet zijn van (niet hernieuwbare) grondstoffen, dat er voedsel geproduceerd wordt dat effectief de bevolking kan voeden en dat het (hand)werk dat er tegenover staat haalbaar is.

Een belangrijke inspriatiebron hiervoor is natuurwetenschapper Viktor Schauberger. Deze man werd onder andere eind jaren 20 van de vorige eeuw ingeschakeld door koning Boris van Bulgarije om de snel achteruitgaande vruchtbaarheid van de landbouwgebieden in het noorden van zijn land te onderzoeken. Schauberger bekeek de zaak en ging het veel welvarendere noorden vergelijken met het armere zuiden waar deze achteruitgang in vruchtbaarheid niet plaats vond. Hij observeerde dat men in het zuiden nog grotendeels met paarden en houten ploegen ploegde terwijl men in het noorden al enige tijd voornamelijk met ijzeren ploegen en de eerste gemotoriseerde landbouwvoertuigen werkte. Verder onderzoek wees uit dat het probleem lag bij het ijzer. Ijzer is een magnetisch geladen metaal. Als een werktuig, bvb een ploeg, door de grond wordt getrokken creëert dit wrijving en wrijving met een magnetisch geladen materiaal resulteert in een elektrische lading die opgewekt wordt. In de bodem heeft deze lading een groot effect op de moleculaire samenstelling van he elementen in de bodem en het bodemleven. En in het geval van ijzer een heel negatief effect. Wetenschappelijke proeven in de jaren 40 toonden bijvoorbeeld aan dat watermoleculen in de bodem door het effect van ijzeren werktuigen uiteen vallen in waterstof en zuurstof. Dit veroorzaakt natuurlijk uitdroging maar ook verzuring door de vrije waterstof. En zo hebben ijzeren werktuigen een destabiliserende werking op alle elementen in de bodem.
Schauberger ontdekte ook dat dit effect niet optreedt bij werktuigen van niet-magnetisch geladen metalen zoals koper. Nu, koper is niet sterk genoeg dus kwam hij uit bij brons een legering van koper met tin, een ander niet-magnetisch metaal.

Waarom ploegen we dan niet allemaal met bronzen ploegen?

In dezelfde periode dat Schauberger zijn ontdekkingen deed werd ook de kunstmest uitgevonden en blijkbaar zat er achter die sector meer promotiebudget om de wereld ervan te overtuigen dat dit de oplossing was voor de kwijnende bodemvruchtbaarheid en bijkomende hongersnoden in die periode. Het onderzoek naar bronzen landbouwerktuigen werd vergeten.

Naast de duidelijke chemische effecten van ijzer en koper op de bodem zijn er nog een heleboel subtielere effecten op het bodemleven de energetische lading van de aarde die we nog maar beginnen te begrijpen.

Ole werkt reeds meer dan 10 jaar met deze bronzen werktuigen en los van de zeer mooie theoriën er rond ervaart hij reeds lang een aantal belangrijke voordelen zoals minder weerstand en dus lichter werken, zelden last van slakken, het niet roesten maar net mooier worden van de werktuigen door ermee te werken en nog een aantal voelbare maar moeilijk te beschrijven kenmerken in de tuin die je best zelf kan ervaren.

Wie graag eens met deze werktuigen komt werken is altijd welkom en je kan ze ook bestellen bij http://www.puur-landelijk.be of bij ons laten leveren.

In de toekomst hopen we ook werktuigen voor mechanisatie om te bouwen van ijzer naar koper. Wie vertrouwd is met landbouwmachines of bronsbewerking en zin zou hebben om hieraan mee te werken mag ons altijd contacteren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: