waarom csa

Wat was er nu weer zo positief aan ‘community supported agriculture’?

Awel, dat het eigenlijk de beste manier is om een waarlijk duurzame voedselproductie op te zetten en wel om volgende redenen :

Verlies beperken :
In het huidige voedseldistributiesysteem is er veel verlies omdat winkels zich verplicht voelen altijd een volledig aanbod te hebben omdat ze niet op voorhand weten wat de klanten zullen willen kopen, er wordt dus teveel geproduceerd en teveel aangekocht om de klant keuze te geven. Het gekste is dat dit allemaal mee in de prijs zit. Als de boer op voorhand weet hoeveel groenten hij wekelijks moet leveren kan hij zijn teeltplanning daarop afstemmen en precies de juiste hoeveelheden telen. En omdat de klanten/deelnemers op een vast moment in de week hun groenten komen halen zijn ze kraakvers en gaat er ook niets verloren omdat het niet op tijd verkocht geraakte.
Deze manier van samenwerken garandeert de beste prijs en kwaliteit zowel voor de klant als voor de boer

pakketten

Directe verkoop en grondproblematiek :
Er is in dit volgebouwde Vlaanderen relatief weinig landbouwgrond en de grond die met mondjesmaat vrij komt is zeer gegeerd en dus duur. Zo duur dat het voor iemand die niet uit een landbouwersfamilie komt of een fortuintje geerft heeft eigenlijk onmogelijk is om grond te kopen om een landbouwbedrijf te starten. Het is namelijk zo dat de prijzen voor landbouwproducten zo laag liggen en de verliezen zo groot zijn dat je de aankoopprijs van de grond niet binnen aannemelijke tijd kan terugverdienen. Behalve als je als boer direct aan de klant kan verkopen waardoor je volledige prijs van de groenten krijgt ipv maar een klein percentage (zoals bij veiling en supermarkt). Het is nochtans dringend nodig dat er nieuwe, jonge boeren starten om onze voedselvoorziening te garanderen.

veld

Biodiversiteit :
Een boer die met directe verkoop werkt wil natuurlijk een zo divers mogelijk aanbod voor zijn klanten en kan zich dit ook permitteren door de goede prijs die hij krijgt. Dit zorgt voor een waarlijk veerkrachtig, duurzaam en ecologisch verantwoord landbouwbedrijf en ├Ęcht kwalitatieve voeding.
Verbondenheid :
Voeding is iets wat iedereen aanbelangt. Het geeft heel veel voldoening om te weten waar je voeding vandaan komt en wie ze heeft geteeld. Als csa-klant ben je geen klant meer maar deelnemer. Je leeft het hele jaar mee met de boer en de groenten op het veld.

tunnel3
Zekerheid :
Doordat de boer aan het begin van het seizoen zekerheid heeft over zijn inkomen kan hij zich ten volle wijden aan het telen van de groenten zonder tijd en energie te moeten steken in afzet zoeken.

boer Ole

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑