ons logisch krediet

Onze zoektocht naar een ‘logische’ lening :

tunnel

We herstarten volgend jaar ons bedrijf op een nieuw veld in Nijlen .
Waar we het voorbije jaar gebruik konden maken van de reeds aanwezige tunnelserres en basis voorzieningen op het veld dat we pachtten moeten we nu een aantal investeringen doen.

Concreet gaat het over
5 tunnelserres : 10000€
waterdarmen e.a voor bevloeiïng
handgereedschap (belangrijk want we werken niet machinaal)
een koelinstallatie om de groenten te bewaren
In het totaal 15000€

We zouden hiervoor naar de bank kunnen stappen die ons voor dit soort directe kosten probleemloos een lening zou geven maar we zouden onze filosofie over een nieuwe, logische, duurzame economie geen eer aan doen als we niet eerst naar een alternatieve vorm van financiering gaan zoeken. Een vorm van financiering waar èchte mensen ècht iets aan hebben.

Daarom willen we een eigen ‘crowdfundingsproject’ opzetten waarbij we gebruik maken van de winwinlening.
Dit is een maatregel van de Vlaamse overheid om het gemakkelijk en interressant te maken voor vrienden, familie en sympathisanten om geld te lenen aan startende bedrijfjes. Het woord zegt het zelf al, het is een win-win voor beide partijen : de kredietnemer heeft een lening tegen een lagere rente dan bij de bank en de kredietgever krijgt een intrest die meer is dan op eender welk spaarboekje èn een belastingsvoordeel.
Uitgebreidde uitleg over de winwinlening vind u hier :
http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/winwinlening
Veel gestelde vragen worden hier beantwoord : http://www.pmv.eu/download/nl/5465262/file/winwin__externe_faq_20130822.pdf?ts=1448628063536

Concreet zijn we op zoek naar mensen die ons 1000€ of meer,/ of misschien wel het volledige bedrag willen lenen over een periode van 8 jaar met jaarlijkse terugbetaling aan een rente van 2,5% (wordt verlaagd naar 2.25% in 2016)

Aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg.

Geïnterresseerd?
Lees hier hoe het concreet in zijn werk gaat.

U stuurt ons een mail met het bedrag dat u wilt uitlenen en volgende gegevens die wij nodig hebben om de akte online op te stellen :

Rijksregisternummer
Voornaam
Achternaam
Adres
sociaal statuut (ambtenaar, bediende, zelfstandige…)
bankrekening voor de terugbetaling
telefoonnummer
e-mailadres
Deze akte wordt in drievoud afgedrukt en door ons beiden ondertekend en dan wordt één exemplaar naar de bevoegde dienst opgestuurd die de lening zal registreren en u dan het nodige document voor het belastingsvoordeel bezorgen. Wij zorgen ervoor dat de jaarlijkse terugbetaling naar jullie toe gebeurd en de roerende voorheffing aan de staat betaald wordt.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑