Glazen serretje staat klaar voor opkweek en terwijl de grond buiten nog lekker ligt te winterslapen onder een lichte deken van groenbemesting en het gras op de ingezaaide grasstoken aarzelend de kop bovensteekt worden in de tunnels de eerste bedden zaai- en plantklaar gemaakt.

Advertisements